English
Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори История
Галина Георгиева

Галина Георгиева  има близо 15 години опит в управлението на човешките ресурси. От 2007г. работи  в „Дунапак Родина“ АД, като Ръководител „Човешки ресурси”, „Дунапак Родина“ АД е част от Принцхорн Холдинг, в топ 3 на производителите на хартия и велпапе в Европа и е структура от 3 дивизии, с над 6600 служителя в 15 държави.

През годините като ръководител на отдел „Човешки ресурси“ участва в различни международни проекти в „Принцхорн Холдинг“ и е ментор на новоназначени мениджъри и специалисти ЧР в другите компании в холдинга. Професионалните й интереси са предимно в проекти, свързани със стратегическо управление, структуриране и оптимизиране на процеси, управление на организационни промени, управление на ефективността, осигуряване на приемственост и развитие на мениджъри и екипи.

Галина Георгиева е завършила магистратура по „Английска филология” в Пловдивския университет, като след това допълва образованието си с второ висше образование по специалност „Стопанско управление“ и с трето – магистратура по „Управление на човешки ресурси“.  Галина Георгиева е преминала успешно 2-годишно обучение в Лидерската академия на Принцхорн Холдинг, Австрия, както и пълната програма на Лидерската академия на сдружение „Съвета на жените в бизнеса в България“. Участвала  е и в редица корпоративни и други обучения и специализации у нас и в чужбина, както и множество специализирани обучения във връзка с  управлението на човешките ресурс.

От 2006 г. е член на БАУХ.

От 2018 година е ACTP Erickson International сертифициран коуч, член е на ICF България и на ICF.©2021 bapm.bg. Всички права запазени.